wtorek, 15 lutego 2011

Analiza spółki "AQUA" S.A.

"AQUA" S.A.

43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 23


Spółka poprzez 40 tysięcy punktów sprzedaży dociera do ok. 300 tys. mieszkańców oraz odbiera i oczyszcza ścieki od przeszło 166 tys. mieszkańców. Aqua dostarcza rocznie ok. 16 mln m³ wody oraz odbiera i oczyszcza ok. 11 mln m³ ścieków. Z usług oferowanych przez Aquę korzystają gospodarstwa domowe, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne oraz zakłady przemysłowe i usługowe. Spółka posiada dwie duże i kilka mniejszych stacji uzdatniania wody oraz dwie mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków. Aqua posiada kilka ujęć wody. Największe ujęcia znajdują się: w Kobiernicach na rzece Sole, w dolinie rzeki Wapienica oraz na rzece Żylica w Szczyrku. Woda do odbiorców dostarczana jest systemem rur o łącznej długości ponad 2000 km. Aqua ujmuje ścieki odprowadzane przez ludność i przemysł do sieci kanalizacyjnej, która liczy ponad 1000 km długości.Podstawowe dane finansowe:  

                              przychody         zysk             kurs
2010                    125 300 000       14 170          17,20

2009.                   117 833 000         9 535          12,00
2008.                   105 246 000         7 232          10,90
2007                    100 560 000         8 450          12,55
2006                      96 481 000       12 428          15,51
2005                      96 169 000       10 831            6,35


Z krótkiej analizy danych finansowych wynika, że spółka posiada stabilne przychody, niezależne od koniunktury gospodarczej. spółka mocno inwestuje w rozbudowę swojej sieci. Aktualme inwestycje wynoszą  70.859 tys. zł.
Głównymi udziałowcami są: Gmina Bielsko-Biała i Veolia Voda B.V. (poprzez VEOLIA Environnement SA), podmioty te mają łącznie 84,09 proc. głosów na WZA  

Spółka jest idealna na długoterminowe inwestycje. Jako spółka świadcząca usługi komunalne (monopolista na swoim rynku) regularnie wypracowuje zyski, powiększa majątek. Niewykluczone że zacznie wypłacać regularna dywidendę. 

Kurs zamknięcia w dniu 15 lutego 2011 r. 13,70 zł  
C/Z    12,60
C/WK  0,56  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz